ایسنا/ محمود پاک نیت که پیش از حضور در «آتش و باد» به گفته خود با سریالی مشابه فضای این مجموعه ـ یعنی «روزی روزگاری» ـ مشهور شده بود، با اعتقاد بر اینکه بر

1402\01\14 06:53:30


محمود پاک نیت: با سریال «روزی روزگاری» مشهور شدم

ایسنا/ محمود پاک نیت که پیش از حضور در «آتش و باد» به گفته خود با سریالی مشابه فضای این مجموعه ـ یعنی «روزی روزگاری» ـ مشهور شده بود، با اعتقاد بر اینکه برای نگارش متن «آتش و باد» وقت صرف شده است، در عین حال نسبت به کیفیت فیلمنامه و ساخت برخی سریال های تلویزیونی انتقاد کرد. .

محمود پاک نیت که پیش از حضور در «آتش و باد» به گفته خود با سریالی مشابه فضای این مجموعه ـ یعنی «روزی روزگاری» ـ مشهور شده بود، با اعتقاد بر اینکه برای نگارش متن «آتش و باد» وقت صرف شده است، در عین حال نسبت به کیفیت فیلمنامه و ساخت برخی سریال های تلویزیونی انتقاد کرد..

.


بازنشر از : آخرین خبرمشاور امور مالی و مالیاتی در تهران