ایسنا/ تعداد مخاطبان نوروزی سینما به مدد ادامه‌ی اکران چند فیلم که از ماه‌های آخر سال گذشته روی پرده بودند، به بیش از یک میلیون و ۱۶۳ هزار نفر رسید و گیشه‌ی سینماها

1402\01\14 06:53:31


چند نفر در تعطیلات نوروز به سینما رفتند؟

ایسنا/ تعداد مخاطبان نوروزی سینما به مدد ادامه‌ی اکران چند فیلم که از ماه‌های آخر سال گذشته روی پرده بودند، به بیش از یک میلیون و ۱۶۳ هزار نفر رسید و گیشه‌ی سینماها نیز در تعطیلات نوروز ۵۸ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان فروش داشت از شروع اکران نوروزی سینماها کمتر از ۲۰ روز گذشته و گیشه سینما در پایان تعطیلات سال جدید روزهای بهتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ پشت سر گذاشته است. .

تعداد مخاطبان نوروزی سینما به مدد ادامه‌ی اکران چند فیلم که از ماه‌های آخر سال گذشته روی پرده بودند، به بیش از یک میلیون و ۱۶۳ هزار نفر رسید و گیشه‌ی سینماها نیز در تعطیلات نوروز ۵۸ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان فروش داشت از شروع اکران نوروزی سینماها کمتر از ۲۰ روز گذشته و گیشه سینما در پایان تعطیلات سال جدید روزهای بهتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ پشت سر گذاشته است..

.


بازنشر از : آخرین خبرنمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر