1403\02\26 11:51:09


کدام شاعر فارسی زبان بیشترین محتوا را در تلگرام دارد؟

از میان شاعران فارسی در تلگرام، حافظ، مولانا و سعدی به ترتیب محبوب‌ترین نام در کانال‌های تخصصی ادبیات تلگرام است. هوشنگ ابتهاج نیز پرتکرارترین نام در بین شاعران معاصر است.

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی است و لایف‌وب به این بهانه به کنکاش و پایش تلگرام پرداخته تا ۱۰۰ شاعر پر محتوای تلگرام را بشناسیم.

از میان شاعران فارسی در تلگرام، حافظ، مولانا و سعدی به ترتیب محبوب‌ترین نام در کانال‌های تخصصی ادبیات تلگرام است.

هوشنگ ابتهاج نیز پرتکرارترین نام در بین شاعران معاصر است.

۵۵ شاعر از ۱۰۰ شاعر پرآوازه تلگرام فارسی معاصر هستند. هوشنگ ابتهاج، فروغ فرخزاد، شهریار و فاضل نظری پرتکرارترین نام‌ها هستند. پس از این ۱۰ مورد نام‌های مشهور دیگری مانند نیما یوشیج و پروین اعتصامی نیز دیده می‌شود. 

پایش محتوای شاعران فارسی در تلگرام نشان می‌دهد شعرای عرب زبان در کانال‌های تلگرام فارسی بسیار محبوب هستند. 

نزار قبانی، محمود درویش و جبران خلیل جبران به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستاده‌اند که هر سه عرب هستند. 

این گزارش از ۱۰هزار کانالِ تخصصیِ شعر و ادبیات در تلگرام فارسی گلچین شده‌اند.

منابعی که بیش از ۲۲ میلیون محتوا و بیش از ۵ میلیارد بازدید طی ۲۵ ماه داشته‌اند.

photo_۲۰۲۴-۰۵-۱۴_۲۱-۰۲-۵۲

photo_۲۰۲۴-۰۵-۱۴_۲۱-۰۳-۰۴

photo_۲۰۲۴-۰۵-۱۴_۲۱-۰۴-۵۷

photo_۲۰۲۴-۰۵-۱۴_۲۱-۰۴-۵۹

photo_۲۰۲۴-۰۵-۱۴_۲۱-۰۵-۰۰

. .


بازنشر از : منبع: خبر فوری